Sveriges allmännyttiga lotterier går samman

Antalet aktörer på spelmarknaden ökar. För att värna om de allmännyttiga lotteriernas intressen har intresseorganisationen SVALO – Sveriges allmännyttiga lotterier – bildats.

– Vi ska verka för att förbättra villkoren och förutsättningarna för de allmännyttiga lotterierna i Sverige, säger Hans Sahlin, vd på Folkspel och utsedd till ordförande för SVALO.

De allmännyttiga lotterierna har – som en av det svenska civilsamhällets och folkrörelsernas främsta finansiär – en viktig roll på den svenska omreglerade spelmarknaden. Till skillnad från en stor del av övriga spelmarknaden representerar de allmännyttiga lotterierna ideella organisationer.

Samtidigt ser vi hur allt fler spelbolag har ambitionen att beskriva just sin verksamhet som särskilt ansvarsfull och med god avsikt.

Jonathan Hjort, vd på Miljonlotteriet:

– Nu går vi, de tre stora folkröreselotterierna, samman och välkomnar även alla mindre lotteri- och bingoanordnare. Villkoren för deras viktiga gräsrotsengagemang har till stora delar missats i omregleringen och vi kan nu föra även deras talan i dialogen med myndigheter och lagstiftare.

– Omregleringen av spelmarknaden 1 januari 2019 innebar fler aktörer och därmed ett ökat behov av att tillvarata de allmännyttiga lotteriernas intressen. Det berör bland annat ensamrätten på lotter, anpassade marknadsföringsrestriktioner och en bibehållen skattefrihet, säger Jonas Lindholm, vd Kombispel och Nordic Lottery.

För mer information:
Hans Sahlin, vd Folkspel & Ordförande SVALO
Mobil: 0738-181200
hans.sahlin@folkspel.se
info@svalo.se