Remissvar

Remissyttrande Spelinspektionens förslag på ändringar i föreskriften (LIFS 2018:4) Dnr 22Si904
Remissyttrande Spelinspektionens förslag till nya avgifter för licens. Dnr Fi2023/00003
Remissyttrande Promemorian Personuppgiftsbehandling inom ramen för omsorgsplikten. Dnr Fi2022/03224