Kontakt

Vill du veta mer om Sveriges allmännyttiga lotterier (Svalo) eller är ni engagerade i att driva lotterier och vill bli medlemmar?
Kontakta oss på info@svalo.se