Goda nyheter för allmännyttiga lotterier

Riksdagen har fattat beslut i fråga om propositionen om en förstärkt spelreglering.
– Sammantaget väldigt positivt för våra allmännyttiga lotterier, säger Hans Sahlin, vd på Folkspel och ordförande i SVALO (Sveriges Allmännyttiga Lotterier).

I det förslag som den förra regeringen lade fram angående en förstärkt spelreglering klubbades främst två förslag igenom som stärker den vertikal som innehåller allmännyttiga lotterier.
Det första handlar om ett undantag från det så kallade bonusförbudet och innebär att allmännyttiga lotterier från och med 1 januari 2023 får tillbaka möjligheten att återkommande erbjuda sina kunder rabatter och premier.

Noteras ska här att lagstiftaren antagit de rekommendationer som givits och att ett mer proportionerligt regelverk tydligt särskiljer mindre farliga spelformer från betydligt farligare spel. Exempelvis är det stor skillnad på att erbjuda ett set med handdukar och en VIP-resa till ett internationellt idrottsevenemang.

Den andra förändringen handlar om det certifieringskrav som finns på mindre lotterier och bingoverksamhet. Nuvarande krav (rutiner och IT-system) har varit anpassade för multinationella spelbolag och har inte varit möjliga att applicera på mindre och lokala aktörer. Även om ett undantag i lagkravet gett anordnarna möjlighet att bibehålla sin verksamhet har det samtidigt omöjliggjort nyheter eller förändringar i system– och produktfrågor.

Förändringen ger SpelInspektionen ett ökat mandat i att anpassa sina krav. För innehavare av mindre lotterier begränsas tidigare krav vilket förenklar verksamheten.

– Dessvärre finns det fortfarande inga svenska institut som kan granska och godkänna. Här föreslår vi att Spelinspektionen kan bistå med hjälp så att aktörerna kan genomföra certifieringen som innan omregleringen, alternativt öppna upp för andra aktörer, säger Jonas Lindholm, vd på Kombispel och styrelsemedlem i SVALO.

Jonatan Hjort, vd Miljonlotteriet och styrelsemedlem i SVALO
– Sammantaget ser vi ovanstående förändringar av spellagstiftningen som väldigt positiva. Vi vill tacka alla som under åren har tagit sig tid att lyssna på oss när vi har drivit frågan om att justera spellagen. Allt i syfte att återställa förutsättningarna för finansieringen av civilsamhället genom lotterier.