Låt oss presentera SVALO - Sveriges Allmännyttiga Lotterier

Målsättningen med intresseorganisationen SVALO är att genom samarbete förbättra villkoren och förutsättningarna för de allmännyttiga lotterierna i Sverige. Samlade kan vi med en gemensam röst nå och samtala med lagstiftare, tillsynsmyndigheter, branschaktörer och konsumenter.

Hemma hos Svalo

Spelakademin

Varför behövs SVALO?

Jonatan Hjort
SVALO Styrelse & VD Miljonlotteriet

Vad är de främsta utmaningarna?

Hans Sahlin
Ordf. SVALO & VD Folkspel

Vad är SVALOs fokus just nu?

Jonas Lindholm
SVALO Styrelse & VD Kombispel, Nordic Lottery

Vilka frågor är viktigast för den ideella vertikalen?

Jonas Lindholm
SVALO Styrelse & VD Kombispel, Nordic Lottery

SVALO, men är ni inte konkurrenter?

Hans Sahlin
Ordf. SVALO & VD Folkspel